امروزه تلفن اصلی ترین پل ارتباطی میان سازمان ها , شرکت ها و کلیه کسب و کارها با مشتریان و مخاطبانشان است.

کمتر کسب و کاری را خواهید یافت که تلفن نقش موثر و چشمگیری در فرآیند فروش محصولات و ارایه خدمات به مشتریان آن مجموعه نداشته باشد. از طرفی سازمان ها و ادارات نیز بخش قابل توجهی از خدمات خود را از طریق تلفن به مخاطبانشان ارایه می دهند.

بنابراین بازار هدف بسیار بزرگی در پیش در پیش روی علاقمندان به فروش سیستم تلفنی VOIP قرار دارد , اما در این میان تنها کسی قدرت فروش و ارایه سیستم تلفنی ویپ را به چنین بازار هدف بزرگی با وجود کسب و کارهای مختلف دارد که از مهارت های فروش و فنی کافی برخوردار بوده و محصولی متناسب با نیاز آنها ارایه کند.

این فرد کسی نیست جز مهندس فروش VOIP