پایه دکت بیسیم گرنداستریم مدل DP752
پایه دکت بیسیم گرنداستریم مدل DP752
قیمت:
0 تومان
تلفن تحت شبکه بیسیم دکت DP722
تلفن تحت شبکه بیسیم دکت DP722
قیمت:
1,450,000 تومان
تلفن تصویری و تحت شبکه گرنداستریم GXV3370
تلفن تصویری و تحت شبکه گرنداستریم GXV3370
قیمت:
7,550,000 تومان
تلفن بیسیم تحت شبکه وای فای WiFiمدل WP820
تلفن بیسیم تحت شبکه وای فای WiFiمدل WP820
قیمت:
5,300,000 تومان
تلفن تصویری VOIP گرنداستریم مدل GXV3350
تلفن تصویری VOIP گرنداستریم مدل GXV3350
قیمت:
6,700,000 تومان
گوشی تلفن IP و تحت شبکه گرند استریم GXP1628
گوشی تلفن IP و تحت شبکه گرند استریم GXP1628
قیمت:
1,650,000 تومان
ماژول توسعه برای تلفن های ویپ یالینک مدل EXP20
ماژول توسعه برای تلفن های ویپ یالینک مدل EXP20
قیمت:
0 تومان
گوشی تلفن ویپ SIP-T53W یالینک
گوشی تلفن ویپ SIP-T53W یالینک
قیمت:
0 تومان
گوشی تلفن کنفرانس ویپ CP930W-Base
گوشی تلفن کنفرانس ویپ CP930W-Base
قیمت:
0 تومان
گوشی تلفن ویپ  SIP-T29G یالینک
گوشی تلفن ویپ SIP-T29G یالینک
قیمت:
0 تومان
ماژول کنسول ویپ EXP40 یالینک
ماژول کنسول ویپ EXP40 یالینک
قیمت:
0 تومان
تلفن IP و تحت شبکه گرنداستریم مدل GXP2160
تلفن IP و تحت شبکه گرنداستریم مدل GXP2160
قیمت:
0 تومان
تلفن تحت شبکه گرند استریم مدل GXP1625
تلفن تحت شبکه گرند استریم مدل GXP1625
قیمت:
0 تومان
تلفن تحت شبکه و آی پی گرند استریم GXP2170
تلفن تحت شبکه و آی پی گرند استریم GXP2170
قیمت:
0 تومان
تلفن آی پی و تحت شبکه گرند استریم GXP2140
تلفن آی پی و تحت شبکه گرند استریم GXP2140
قیمت:
0 تومان
تلفن تحت شبکه و سیپ پاناسونیک KX-HDV100
تلفن تحت شبکه و سیپ پاناسونیک KX-HDV100
قیمت:
1,100,000 تومان