لایسنس داخلی سیپ SIP سانترال پاناسونیک NSM705
لایسنس داخلی سیپ SIP سانترال پاناسونیک NSM705
قیمت:
3,700,000 تومان
لایسنس SIP-TRUNK برای سانترال TDE مدل NCS4104
لایسنس SIP-TRUNK برای سانترال TDE مدل NCS4104
قیمت:
4,500,000 تومان
لایسنس داخلی ویپ سانترال TDE مدل NCS4508
لایسنس داخلی ویپ سانترال TDE مدل NCS4508
قیمت:
4,400,000 تومان
لایسنس داخلی SIP برای سانترال TDE پاناسونیک NCS4701
لایسنس داخلی SIP برای سانترال TDE پاناسونیک NCS4701
قیمت:
850,000 تومان
لایسنس داخلی IP سانترال پاناسونیک KX-NSM505
لایسنس داخلی IP سانترال پاناسونیک KX-NSM505
قیمت:
2,700,000 تومان
لایسنس سیپ ترانک سانترال پاناسونیک KX-NSM104
لایسنس سیپ ترانک سانترال پاناسونیک KX-NSM104
قیمت:
3,900,000 تومان
لایسنس سانترال پاناسونیک KX-NSF101 CTI-interface
لایسنس سانترال پاناسونیک KX-NSF101 CTI-interface
قیمت:
0 تومان