تلفن تحت شبکه گرنداستریم مدل GRP2604P
تلفن تحت شبکه گرنداستریم مدل GRP2604P
قیمت:
0 تومان
مرکز تلفن IP و تحت شبکه گرنداستریم مدل UCM6302
مرکز تلفن IP و تحت شبکه گرنداستریم مدل UCM6302
قیمت:
11,800,000 تومان
مرکز گرنداستریم مدل UCM6301
مرکز گرنداستریم مدل UCM6301
قیمت:
0 تومان
تلفن تحت شبکه گرند استریم مدل GXP1782
تلفن تحت شبکه گرند استریم مدل GXP1782
قیمت:
2,300,000 تومان
گوشی تحت شبکه و آی پی گرنداستریم مدل GRP2601P
گوشی تحت شبکه و آی پی گرنداستریم مدل GRP2601P
قیمت:
1,000,000 تومان
گوشی دکت تلفن بیسیم تحت شبکه گرند استریم DP720
گوشی دکت تلفن بیسیم تحت شبکه گرند استریم DP720
قیمت:
1,450,000 تومان
تلفن بی سیم تحت شبکه  و دکت گرنداستریم مدل DP750
تلفن بی سیم تحت شبکه و دکت گرنداستریم مدل DP750
قیمت:
1,450,000 تومان
گوشی تلفن تحت شبکه گرنداستریم GRP2602P
گوشی تلفن تحت شبکه گرنداستریم GRP2602P
قیمت:
0 تومان
مرکز تلفن و سانترال تحت شبکه گرنداستریم مدل UCM6202
مرکز تلفن و سانترال تحت شبکه گرنداستریم مدل UCM6202
قیمت:
8,000,000 تومان
گیت وی 8 پورت FXO گرنداستریم مدل GXW4108
گیت وی 8 پورت FXO گرنداستریم مدل GXW4108
قیمت:
0 تومان
پایه دکت بیسیم گرنداستریم مدل DP752
پایه دکت بیسیم گرنداستریم مدل DP752
قیمت:
1,600,000 تومان
سانترال تحت شبکه UCM6208 Grandstream
سانترال تحت شبکه UCM6208 Grandstream
قیمت:
17,000,000 تومان
تلفن تصویری و تحت شبکه گرنداستریم GXV3370
تلفن تصویری و تحت شبکه گرنداستریم GXV3370
قیمت:
7,350,000 تومان
سانترال ویپ گرند استریم UCM6510 Grandstream
سانترال ویپ گرند استریم UCM6510 Grandstream
قیمت:
26,000,000 تومان
تلفن بیسیم تحت شبکه وای فای WiFiمدل WP820
تلفن بیسیم تحت شبکه وای فای WiFiمدل WP820
قیمت:
5,100,000 تومان
تلفن تصویری VOIP گرنداستریم مدل GXV3350
تلفن تصویری VOIP گرنداستریم مدل GXV3350
قیمت:
6,500,000 تومان