کارت دیزا سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82491
کارت دیزا سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82491
قیمت:
1,400,000 تومان
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDE0110
کارت سانترال پاناسونیک KX-TDE0110
قیمت:
6,500,000 تومان
کارت آنالوگ سانترال HTS32 پاناسونیک مدل HT82470
کارت آنالوگ سانترال HTS32 پاناسونیک مدل HT82470
قیمت:
0 تومان
ماژول FXO مرکز تلفن یستار O2
ماژول FXO مرکز تلفن یستار O2
قیمت:
0 تومان
ماژول 2 پورت FXS مرکزتلفن های یستار S2
ماژول 2 پورت FXS مرکزتلفن های یستار S2
قیمت:
0 تومان
کارت آپشنال سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0190
کارت آپشنال سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0190
قیمت:
2,550,000 تومان
کارت آنالوگ سانترال TDE600 مدل KX-TDA6178
کارت آنالوگ سانترال TDE600 مدل KX-TDA6178
قیمت:
0 تومان
کارت دیجیتال سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS5172
کارت دیجیتال سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS5172
قیمت:
3,800,000 تومان
کارت ارتقا دستگاه سانترال پاناسونیک KX-TE82483
کارت ارتقا دستگاه سانترال پاناسونیک KX-TE82483
قیمت:
3,300,000 تومان
کارت DSP سانترال TDE پاناسونیک مدل TDE0111
کارت DSP سانترال TDE پاناسونیک مدل TDE0111
قیمت:
0 تومان
کارت کالرآیدی سانترال TDA - TDE مدل KX-TDA0193
کارت کالرآیدی سانترال TDA - TDE مدل KX-TDA0193
قیمت:
0 تومان
کارت PRI سانترال TDA - TDE پاناسونیک مدل TDA0290
کارت PRI سانترال TDA - TDE پاناسونیک مدل TDA0290
قیمت:
6,300,000 تومان
کارت DSP سانترال NS500 پاناسونیک KX-NS5110
کارت DSP سانترال NS500 پاناسونیک KX-NS5110
قیمت:
5,700,000 تومان
کارت حافظه سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS5134
کارت حافظه سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS5134
قیمت:
2,400,000 تومان
کارت خط شهری سانترال TDE600 مدل KX-TDA6382
کارت خط شهری سانترال TDE600 مدل KX-TDA6382
قیمت:
18,000,000 تومان
کارت PRI سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS5290
کارت PRI سانترال NS500 پاناسونیک مدل NS5290
قیمت:
7,000,000 تومان