تلفن تحت شبکه پاناسونیک KX-NT511
تلفن تحت شبکه پاناسونیک KX-NT511
قیمت:
2,750,000 تومان
لایسنس داخلی سیپ SIP سانترال پاناسونیک NSM705
لایسنس داخلی سیپ SIP سانترال پاناسونیک NSM705
قیمت:
3,700,000 تومان
لایسنس SIP-TRUNK برای سانترال TDE مدل NCS4104
لایسنس SIP-TRUNK برای سانترال TDE مدل NCS4104
قیمت:
4,500,000 تومان
لایسنس داخلی ویپ سانترال TDE مدل NCS4508
لایسنس داخلی ویپ سانترال TDE مدل NCS4508
قیمت:
4,400,000 تومان
لایسنس داخلی SIP برای سانترال TDE پاناسونیک NCS4701
لایسنس داخلی SIP برای سانترال TDE پاناسونیک NCS4701
قیمت:
850,000 تومان
لایسنس داخلی IP سانترال پاناسونیک KX-NSM505
لایسنس داخلی IP سانترال پاناسونیک KX-NSM505
قیمت:
2,700,000 تومان
لایسنس سیپ ترانک سانترال پاناسونیک KX-NSM104
لایسنس سیپ ترانک سانترال پاناسونیک KX-NSM104
قیمت:
3,900,000 تومان
لایسنس سانترال پاناسونیک KX-NSF101 CTI-interface
لایسنس سانترال پاناسونیک KX-NSF101 CTI-interface
قیمت:
0 تومان
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-T7703
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-T7703
قیمت:
500,000 تومان
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-T7705
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-T7705
قیمت:
650,000 تومان
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG3821
قیمت:
0 تومان
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF340
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF340
قیمت:
0 تومان
تلفن بیسیم فیلیپس se6591
تلفن بیسیم فیلیپس se6591
قیمت:
0 تومان
کارت کالرآیدی سانترال پاناسونیک KX-TE82494
کارت کالرآیدی سانترال پاناسونیک KX-TE82494
قیمت:
550,000 تومان
تلفن تحت شبکه Yealink T19P
تلفن تحت شبکه Yealink T19P
قیمت:
0 تومان
تلفن رومیزی تحت شبکه  Yealink مدل T21P E2
تلفن رومیزی تحت شبکه Yealink مدل T21P E2
قیمت:
0 تومان